ร้านขนมไทย

เพลินตา

เลือกซื้อสินค้า

ร้านขนมไทย

เพลินตา

เลือกซื้อสินค้า

ร้านขนมไทย

เพลินตา

เลือกซื้อสินค้า

ร้านขนมไทย เพลินตา
1/93 หมู่ 1 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 089-6997668
Line : @pleonta  
Facebook : https://www.facebook.com/pleontashop/