ขนมปั้นสิบเพลินตา จำหน่ายแล้วที่สนามบิน


ขนมปั้นสิบเพลินตา วางจำหน่ายแล้วในร้านโอท็อป สาขาสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากเป็นอย่างยิ่ง!